Känner du igen det här?

q

Hörs allt som sägs i hela kontoret?

q

Störs du hela tiden av dina kollegors samtal och prat?

q

Känns det som att du egentligen behöver jobba hemifrån för att få något gjort?

Medarbetare uppgiven över ljudmiljön på kontoret

Då vet vi precis hur du känner.

Du är stressad. Arg. Och frustrerad..

..för att du får inte den arbetsro du förtjänar.

Låt oss därför ta fram en åtgärdsplan för ljudmiljön på din arbetsplats.

Analys och åtgärdsplan utifrån:

R

Din organisations verksamhet och ambitionsnivå.

R

Rådande riktlinjer och krav.

R

Din tillgängliga budget.

R

Specifika önskemål och policies.

Analys av din ljudmiljö

Vi kommer ut till dig och analyserar ljudmiljöerna i era lokaler. Du får en tydlig dokumentation på våra slutsatser.

Åtgärdsplan

Utifrån analysen och våra slutsatser tar vi tillsammans med dig fram en konkret åtgärdsplan. Av detta skapar vi  ett komplett upphandlingsunderlag för planerade åtgärder. Om du sen vill, så hjälper vi dig handla upp åtgärderna och ser till att de kommer på plats.

Nyckeln till en produktiv ljudmiljö är att kombinera rätt åtgärder

Akustiktak som förbättrar akustiken i supportavdelning

Akustiktak

Väggabsorbenter som förbättrar ljudmiljö i samtalsrum

Väggabsorbenter

Exempel på skärmväggar för ditt kontors akustik

Skärmlösningar

Tidigare har du behövt flera kontakter för att göra detta på rätt sätt.

Nu räcker det med en – Strategisk Akustik.

Känn dig trygg med vår Nöjd Kund-Garanti

Vi följer alltid upp våra uppdrag efter leverans. För att säkerställa att våra kunder är nöjda med resultatet av våra insatser.

Din nya ljudmiljö i fyra Steg

Vi hjälper dig hela vägen.

1

Analys & Utvärdering

 • Analys på plats i dina lokaler
 • Ljudmätningar
 • Utvärdering gentemot rådande riktlinjer och standards
 • Dokumentation av slutsatser

2

Åtgärdsplan & Lösningsdesign

 • Prioritering av åtgärder
 • Lösningsdesign
 • Kundspecifik åtgärdsplan
 • Komplett upphandlingsunderlag

3

Upphandling av åtgärder

 • Skickar ut förfrågningar
 • Tar in anbud
 • Förhandlar med leverantörer
 • Sammanställer anbud
 • Rekommenderar leverantörer

4

Installation på plats i dina lokaler

 • Projektledning av installation
 • Kontakten med alla leverantörer
 • Samordning med kontorsansvariga

Nu enklare än nånsin – välj något av våra startpaket

Startpaket Bas

9.500kr
 •  Ljudmiljöanalys i dina lokaler
 • Lösningskonsultation
 • Konkret Åtgärdsplan
 • Upphandlingsunderlag
 • Ljudmätningar & utvärdering gentemot rådande riktlinjer och standards
 •  Enkätundersökning/kartläggning av medarbetares upplevelser

Startpaket Mät & Enkät

18.670kr
 •  Ljudmiljöanalys i dina lokaler
 •  Ljudmätningar & utvärdering gentemot rådande riktlinjer och standards
 • Enkätundersökning/kartläggning av medarbetares upplevelser
 • Lösningskonsultation
 • Konkret Åtgärdsplan
 • Upphandlingsunderlag

Beställ ditt startpaket idag

Ring 08-411 72 00 eller skicka e-post på support@strategiskakustik.se

Kontakta oss

Därför ny ljudmiljö med Strategisk Akustik

Z

Färdig metod gör det enkelt för dig

g

Ljudmiljöanalys på plats i dina lokaler.

Du undviker vanliga misstag och lägger resurser på rätt åtgärder.

Medarbetarenkäter

Vi hjälper dig handla upp åtgärderna & förhandlar med leverantörer.

Vi hjälper dig få åtgärderna på plats.

”Vi är jättenöjda! I de öppna kontorsytorna stör inte kollegorna varandra alls som tidigare. I mötesrummen är dom jobbiga ekona helt borta. Och i matsalen kan vi vistas utan att det blir olidliga ljudnivåer som innan.”

Linda Kullas Lindholm, Husqvarna AB

”Det har blivit påtagligt lugnare och mindre stressfyllt. Så nu är det mycket lättare för våra medarbetare att prata utan att störa varandra.

Och jag gillar deras metodik. Dom har gjort gedigna analyser på plats, presenterat kreativa lösningar som vi aldrig hade kommit på själva. Sen såg de till att få allt på plats på ett mycket smidigt vis.”

Bo Ahlberg

Depåchef, Stockholmståg

” Jag är fortfarande lika fascinerad av hur man så radikalt kan förbättra upplevelsen av lokaler! 

Så med åren har vi låtit Strategisk Akustik ta fram åtgärder för alla våra olika kontors- produktions- och gemensamhetsytor. Och vi är verkligen nöjda!”

Anders Jakobsson

VD & huvudägare, Bageriprodukter AB

Vill du ha hjälp med din ljudmiljö?

– Då är vi bara ett samtal bort.

Kontaktuppgifter

Rörstrandsgatan 21, 113 41 Stockholm