Moelven Media Room för inbyggnad av kontorsmaskiner

Moelven Eurowand, Stockholm. Formgivare: Thomas Sandell.