08-411 72 00 [email protected]

Nyckeln är att kombinera rätt åtgärder på rätt sätt

Akustiktak som förbättrar akustiken i supportavdelning

Akustiktak

 
Väggabsorbenter som förbättrar ljudmiljö i samtalsrum

Väggabsorbenter

 
Exempel på skärmväggar för ditt kontors akustik

Ljudmaskering

 
Exempel på skärmväggar för ditt kontors akustik

Skärmlösningar

 

Tidigare har du behövt flera kontakter för att göra detta.

Nu räcker det med en – Strategisk Akustik.

Vår metod sätter dig i förarsätet:

q

1. Du bestämmer själv exakt hur hög grad av arbetsro ditt kontor ska erbjuda medarbetarna. Samt hur lite störning de ska drabbas av.

 
q

2. Varje steg i metoden innebär radikalt förbättrad arbetsro och komfort.

 
q

3. Vi åstadkommer det hela genom att kombinera fem typåtgärder, på rätt sätt för just din arbetsplats.

 

Låt oss därför ta fram en åtgärdsplan för radikalt bättre arbetsro och ljudmiljö på din arbetsplats.

Analys och åtgärdsplan utifrån:

R

Din organisations verksamhet och ambitionsnivå.

 
R

Rådande riktlinjer och krav.

 
R

Din tillgängliga budget.

 
R

Specifika önskemål och policies.

 

Analys av din ljudmiljö

Vi kommer ut till dig och analyserar ljudmiljöerna i era lokaler. Du får en tydlig dokumentation på våra slutsatser.

Åtgärdsplan

Utifrån analysen och våra slutsatser tar vi tillsammans med dig fram en konkret åtgärdsplan. Av detta skapar vi  ett komplett upphandlingsunderlag för planerade åtgärder. Om du sen vill, så hjälper vi dig handla upp åtgärderna och ser till att de kommer på plats.

Din nya ljudmiljö i fyra Steg

Vi hjälper dig hela vägen.

1

Analys & Utvärdering

 • Analys på plats i dina lokaler
 • Ljudmätningar
 • Utvärdering gentemot rådande riktlinjer och standards
 • Dokumentation av slutsatser

2

Åtgärdsplan & Lösningsdesign

 • Prioritering av åtgärder
 • Lösningsdesign
 • Kundspecifik åtgärdsplan
 • Komplett upphandlingsunderlag

3

Upphandling av åtgärder

 • Skickar ut förfrågningar
 • Tar in anbud
 • Förhandlar med leverantörer
 • Sammanställer anbud
 • Rekommenderar leverantörer

4

Installation på plats i dina lokaler

 • Projektledning av installation
 • Kontakten med alla leverantörer
 • Samordning med kontorsansvariga

Kontakta oss idag

Ring 08-411 72 00 eller skicka e-post på [email protected]

Därför ny ljudmiljö med Strategisk Akustik

Z

Färdig metod gör det enkelt för dig

 
g

Ljudmiljöanalys på plats i dina lokaler.

 

Du undviker vanliga misstag och lägger resurser på rätt åtgärder.

 

Medarbetarenkäter

 

Vi hjälper dig handla upp åtgärderna & förhandlar med leverantörer.

 

Vi hjälper dig få åtgärderna på plats.

 

“Vårt kontor fick ett jättelyft när vi åtgärdade ljudmiljön enligt Strategisk Akustiks plan. Tack igen för proffsig och kostnadseffektiv hjälp!”

Emma Sjölander, Office Experience Manager, ORFLAME COSMETICS AB

“I de öppna ytorna störs inte kollegorna  alls av varandra som tidigare. I mötesrummen är de jobbiga ekona borta. Och i matsalen kan vi vistas utan att det blir olidliga ljudnivåer som innan. Vi är jättenöjda!”
Linda Kullas Lindholm

Office Manager, Husqvarna AB

”Utan Strategisk Akustik hade vi inte alls haft samma grad av arbetsro i våra öppna kontorsytor, Jag värderar verkligen kunskapen och det professionella bemötandet”
Calle Andersson

Facility Manager, Bosch Thermoteknik

”Det har blivit påtagligt lugnare och mindre stressfyllt. och det är mycket lättare för våra medarbetare att prata utan att störa varandra.

Jag gillar deras metodik. Gedigna analyser på plats, konkreta och kreativa lösningar som vi aldrig hade kommit på själva. Och klanderfritt implementerande av lösningar på plats. Perfekt”

Bo Ahlberg

Depåchef, Stockholmståg

Vill du ha hjälp med din ljudmiljö?

– Då är vi bara ett samtal bort.

Kontaktuppgifter

Rörstrandsgatan 21, 113 41 Stockholm