08-411 72 00 [email protected]

Vi är Strategisk Akustik

Vår mission:
Det är går att skapa hög grad av arbetsro i kontorslandskap. Och det är inte svårt.

Därför vill vi att att så många som möjligt ska få arbeta i komfortabla och ändamålsenliga ljudmiljöer. För vi vet att människor både mår och presterar bättre då.

Trenden:
Alltfler på mindre yta och aktivitetsbaserade arbetsplatser

Trenden är solklar – alltfler medarbetare ska dela på allt mindre yta. Cellkontorens tid är förbi och öppna planlösningar det nya svarta. Då gäller det verkligen att tänka rätt med ljudmiljön. För alla de vinster man söker med öppna planlösningar, kan lätt förgås om inte akustiken tas om hand på rätt sätt.

Vårt angreppssätt:
Komplett hjälp och stöd – från analys till installation på plats

Vi vill göra ljudmiljö enkelt för dig. Som dina akustiska projektledare hjälper vi dig  hela vägen från analys till installation på plats. Före flytt till nya lokaler eller i dina befintliga.

Så får du hjälp inför flytt till nya lokaler

När du står inför flytt har du miljoner saker att tänka på. Då kan det vara skönt att ha en kontakt som säkerställer att ni får så bra ljudmiljö som möjligt i de nya lokalerna. Ett engagemang från oss är  allt från en kortare konsultation kring de vanligaste ljudmisstagen, till att vi tar ansvar för hela den akustiska projekteringen.

 

R

Smart layout av dina kontorsytor för att minimera ljudstörningar

R

Smart möblering för dina olika lokaltyper

R

Val av inredningsprodukter för optimering av ljudmiljön

R

Utformning och kvalitetssäkring av akustiktak

R

Olika rumstypers konstruktionskrav för att inte höra mellan rum

R

Vilka krav du ska ställa på din hyresvärd & vad ni ska räkna med att stå för själva

Så hjälper vi dig i dina befintliga lokaler

För befintliga lokaler har  vi en  en färdig metod som säkerställer att du vidtar de mest effektiva åtgärderna, i rätt ordning och att du får dom på plats på det mest kostnadseffektiva sättet.

Vår metod för ny ljudmiljö i befintliga lokaler:

R

Analys

R

Ljudmätningar och medarbetarenkäter

R

Lösningsdesign

R

Åtgärdsplan

R

Upphandling

R

Projektledning av installation och leverans

Tveka inte kontakta oss för en dialog kring dina ljudutmaningar

 

 

VD, Lösningskonsult:

Joakim Scholander

08-411 72 00

0705-800 900

Kontaktuppgifter

Rörstrandsgatan 21, 113 41 Stockholm