08-411 72 00 [email protected]

Smartaste Ljuddämpningen för Varje Rumstyp

Dämpa Ljud i Kontor för varje rumstyp

Vi beskriver vad du ska tänka på och hur du ska göra för att dämpa ljud i varje rumstyp. Och för öppna planlösningar har vi gjort en helt egen sida  här.

Moelven Glass Front. Foto: Andreas Hylthén
Enskilt arbetsrum med Moelven Glass Front. Foto: Andreas Hylthén

Det Enskilda Arbetsrummet

Enskilda arbetsrum är superbra för medarbetare som behöver arbeta ostört.

Dessa rum kan dock lätt bli ekande och ljudhårda om man inte  vidtar rätt ljuddämpande åtgärder

Här är utmaningen att skapa en miljö som är lugn och fri från eko-effekter. Samt som ger tillräcklig ljudisolering mot omgivande ytor och lokaler. Så att samtal inte hörs ut och störande ljud inte hörs in.

Få en god ljudkomfort så här
Installera akustiktak i hela takytan.

Sätt ljudabsorbent, 40 mm tjocklek, på minst en vägg.

Säkerställ att rummets omgivningsytor (väggar, tak, dörrar) har rätt ljudisolerande egenskaper för att ge dräglig ljudsekretess till omgivande lokaler.

Rummet som Delas av Flera Medarbetare

Ibland är man tvungen att låta flera personer dela på ett mindre eller medelstort rum.

Då kan ljudproblemen bli påtagliga. Samtalsljuden har nämligen ingenstans att ta vägen. Vi rekommenderar i stort sett samma recept som för ett enskilt rum, med skillnaden att du behöver gå hårdare fram. Akustiktak ska du göra tjockare och väggabsorbenter blir absolut
nödvändiga.

Har du möjlighet att konfigurera bra skärmlösningar, rekommenderar vi det starkt också.

Sänk ljudnivåerna på detta sätt
Installera akustiktak i hela takytan i minst 40 mm tjocklek.

Sätt ljudabsorbenter, 40–100 mm tjocklek, på tillgängliga väggytor.

Konfigurera en ljudabsorberande skärmlösning med golv- eller skrivbordsskärmar bestående av minst en skärm framför varje medarbetare. Gärna även med sidoskärmar. Och om möjligt 60 cm ovan skrivbordskant.

Zilenzio Offizz kontorsskärmlösning i delat arbetsrum
ZilenZio Offizz kontorsskärmar i delat arbetsrum.
Mötesrum med akustiktak och ljudabsorbent på vägg.
Mötesrum med akustiktak & ljudabsorbent på en vägg. Foto: Moelven, Andreas Hylthen

Mötes- och Samtalsrum

I mötes- och samtalsrum ska det vara lätt att samtala. Absolut viktigast är att bli av med ekon mellan tak, golv och väggar.

Ljudmiljön ska också vara störningsfri från ljud utanför rummet och ljud ska inte heller höras ut.

Skapa en god ljudmiljö för samtal så här
Installera 40 mm akustiktak i hela takytan. Det gör det lättare att samtala i rummet och skänker allmän lugn och ro.

Montera ljudabsorbenter på två väggar i vinkel, så får du bort störande ljudreflexer från dessa effektivt.

Säkerställ att rummets omgivningsytor (väggar, tak, dörrar) har rätt ljudisolerande egenskaper för att ge dräglig ljudsekretess till omgivande lokaler.

Fikarummet

Fikarummet är ofta en stor utmaning. Här samlas många medarbetare på liten yta och ska samtala, umgås och få avkoppling. Ljudnivåer blir lätt höga av detta. Följden är att den avkoppling som medarbetare lätt  byts till stresspåslag och oro.

Ofta ligger fikarummet dessutom i anslutning till medarbetares arbetsplatser och kan därför också bli en källa till störning för dessa.

Få ett lugnare fikarum så här
Om möjligt – se till att ha självstängande dörrar in till fikarummet. Så minskar ljudspridning ut till omgivande arbetsplatser.

Installera heltäckande akustiktak i minst 40 mm tjocklek. Om det är möjligt – gör det ännu tjockare. För då får du ner ljudnivåer ännu mer.

Sätt upp ljudabsorbenter på tillgängliga väggytor.

Inventera bullrande maskiner. Gör sen medvetna övervägda val kring varje maskin: ska den vara kvar eller ska den bort?

Glimåkra Global ljudabsorbenter i fikamiljö
Glimåkra Global ljudabsorbent i fikarum.  Foto: Glimåkra
Moelven Media Room. Foto: Andreas Hylthén
Moelven Media Room. Foto: Andreas Hylthén

Skrivare och Kopiatorer

Skrivare och kopiatorer ska helst stå i egna rum med självstängande dörrar. Då slipper du oljuden från dessa helt.

Det är dock inte alltid möjligt – så maskiner som står ute i dina öppna planlösningar behöver du ta hand om så bra du kan. Grundregeln är att skärma av och ta bort alla vägar som ljudet kan reflekteras och spridas på.

Dämpa ljuden från skrivare och kopiatorer så här
Placera en skärmlösning runtom kontorsmaskinerna. Viktigt att denna skärmlösning är både ljudstoppande och ljudabsorberande. Samt minst 180 cm hög.

Sen ska du montera ljudabsorbenter på omgivande väggytor närmast maskinerna för att ta bort ljudreflexer.

I takytan ovanför och minst en meter utåt från skärmväggarna ska du ha så tjockt akustiktak du kan. Absolut minst 40 mm. Och finns det plats att lägga in ytterligare 50-100 mm är det superbra.

Korridorer

Korridorer är till för att vi lätt ska kunna förflytta oss  mellan olika delar av en byggnad. Utmaningen är att korridorer ofta är väldigt effektiva på att förflytta ljud också. Ibland väldigt, väldigt långt.

Har du problem med ljudspridning via korridorer kan du göra så här
Grunden här, som i alla andra ytor, är att installera akustiktak i minst 40 mm tjocklek.

Sen ska du placera ljudabsorbenter på väggar i korridorens kortändar.

Har du fortfarande kvar en utmanande ljudspridning, placerar du utspritt på en av långväggarna ljudabsorbenter i höjd 0,8-2,0 m.

Med dessa åtgärder kommer du ha minskat korridorens ljudtransporterande effekt påtagligt.

Akustiktak i korridor
Akustiktak i korridor, Ecophon Focus Dg.
Akuart ljudabsorberande tavla med fototryck i personalmatsal
Ljudabsorberande tavla med fototryck i personalmatsal. Foto: Akuart

Personalmatsalen

Här samsas många människor på liten yta. Samtidigt skall det vara en lokal som ger avkoppling och möjliggör samtal mellan personer som vistas i rummet. Eftersom det är så många personer samtidigt i lokalen blir ljudnivåer lätt höga. Ibland finns också maskiner som bullrar och för oväsen.

Så får du en tyst och lugn personalmatsal
Installera ett tjockt akustiktak i hela lokalens yta. Minst 40 mm tjocklek, men gärna ännu tjockare om du vill få maximal lugn och ro.

Montera också ljudabsorbenter på plana väggytor. Är det högt i tak i lokalen är detta ett måste. Prioritera då i höjd från 0,8-2,0 m.

I stora matsalar har det också visat sig effektivt att placera ljudabsorberande golvskärmar i sektioner mitt bland borden. Tänk på att de måste ha minst 50 mm tjock ljudabsorberande kärna för att vara effektiva i dessa sammanhang. Ju bredare och högre du kan tänka dig, desto större effekt får du.

Inventera bullrande maskiner och punktmarkera åtgärder för dessa. Exempelvis kan bullrande kylkompressorer flyttas till eget rum. Det fixar en kylfirma enkelt.

Vill du prata om ljuddämpning för ditt kontor?

Vi hjälper dig gärna – före flytt eller i dina befintliga lokaler.

Kontaktuppgifter

Rörstrandsgatan 21, 113 41 Stockholm